• از مجموع ۱۲۴ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'ظلمت در نیم‌روز' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۴ رو بدست آورده.
۱۶۶۳۲ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۰۶ را داده‌ند.
• رمان 'ظلمت در نیم‌روز' در کتاب‌خانه‌ی ۶۲ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۶۲ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
mohammadmoradi2112
mohammadmoradi2112
۱۳۹۷/۱۱/۵

Khashayarteymoorian
Khashayarteymoorian
۱۳۹۷/۶/۴

martion
martion
۱۳۹۷/۵/۶

Mehrabad
Mehrabad
۱۳۹۷/۴/۱۰

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۴/۸

mahboob-shad
mahboob-shad
۱۳۹۷/۳/۱۹

Shiba_n
Shiba_n
۱۳۹۷/۳/۱۷

Fatere
Fatere
۱۳۹۷/۳/۱۷

Masoudreisi
Masoudreisi
۱۳۹۷/۳/۱۷

Marie
Marie
۱۳۹۷/۳/۱۷

Sheidaee
Sheidaee
۱۳۹۷/۳/۱۷

Callmemonster
Callmemonster
۱۳۹۷/۳/۱۷

Minas
Minas
۱۳۹۷/۳/۱۵

Shiban
Shiban
۱۳۹۷/۳/۱۵

Mahan_m
Mahan_m
۱۳۹۷/۳/۱۵

Sherwood
Sherwood
۱۳۹۷/۳/۱۱

Shahdad_p
Shahdad_p
۱۳۹۷/۳/۱۱

Mohssen
Mohssen
۱۳۹۷/۳/۱۱

jalilroozban
jalilroozban
۱۳۹۷/۳/۷

M_soroush
M_soroush
۱۳۹۷/۳/۱

Pejman_gh
Pejman_gh
۱۳۹۷/۲/۳۱

Chehrzad
Chehrzad
۱۳۹۷/۲/۳۱

Munir
Munir
۱۳۹۷/۲/۳۱

Nasim09
Nasim09
۱۳۹۷/۲/۳۰

Mehri_nik
Mehri_nik
۱۳۹۷/۲/۳۰

Sewda
Sewda
۱۳۹۷/۲/۳۰

Shahdad
Shahdad
۱۳۹۷/۲/۳۰

Teddybear
Teddybear
۱۳۹۷/۲/۲۸

Heidar
Heidar
۱۳۹۷/۲/۲۷

Milipinkman
Milipinkman
۱۳۹۷/۲/۲۷

Niliam
Niliam
۱۳۹۷/۲/۲۷

Siavash_mo
Siavash_mo
۱۳۹۷/۲/۲۴

Mohsen_abbasi
Mohsen_abbasi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Zahra_ho
Zahra_ho
۱۳۹۷/۲/۲۳

Mojan_j
Mojan_j
۱۳۹۷/۲/۲۳

Marjane_jan
Marjane_jan
۱۳۹۷/۲/۲۳

Omid_panahi
Omid_panahi
۱۳۹۷/۲/۲۳

Teni
Teni
۱۳۹۷/۲/۲۲

Parnyan
Parnyan
۱۳۹۷/۲/۲۲

Kezman
Kezman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Okhtay
Okhtay
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mona_rad
Mona_rad
۱۳۹۷/۲/۲۲

Rezaroman
Rezaroman
۱۳۹۷/۲/۲۲

Shivatools
Shivatools
۱۳۹۷/۲/۲۲

Pari_pari
Pari_pari
۱۳۹۷/۲/۲۲

Yasiin
Yasiin
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahttab
Mahttab
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mori_mori
Mori_mori
۱۳۹۷/۲/۲۲

Siminbar
Siminbar
۱۳۹۷/۲/۲۲

Mahsansh
Mahsansh
۱۳۹۷/۲/۲۲

Heisenberg
Heisenberg
۱۳۹۷/۲/۲۲

Fariba_talebi
Fariba_talebi
۱۳۹۷/۲/۲۲

Theo
Theo
۱۳۹۷/۲/۲۲

Firuzeh
Firuzeh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Xinos
Xinos
۱۳۹۷/۲/۲۱

Elsa_kt
Elsa_kt
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mery
Mery
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rozittaa
Rozittaa
۱۳۹۷/۲/۲۱

Khaled
Khaled
۱۳۹۷/۲/۲۱

Risemoon
Risemoon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Farokh
Farokh
۱۳۹۷/۲/۲۱

Apooria
Apooria
۱۳۹۷/۲/۲۱

Damooon
Damooon
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mona_amiri
Mona_amiri
۱۳۹۷/۲/۲۱

Coolguy
Coolguy
۱۳۹۷/۲/۲۱

Gote
Gote
۱۳۹۷/۲/۲۱

Miladred
Miladred
۱۳۹۷/۲/۲۱

Nami_m
Nami_m
۱۳۹۷/۲/۲۱

Adine
Adine
۱۳۹۷/۲/۲۱

Dreamer_r
Dreamer_r
۱۳۹۷/۲/۲۱

Behnam_yk
Behnam_yk
۱۳۹۷/۲/۲۱

Kamraan
Kamraan
۱۳۹۷/۲/۲۱

Mmdjavad
Mmdjavad
۱۳۹۷/۲/۲۱

Rosik
Rosik
۱۳۹۷/۲/۲۱

Manije_jfr
Manije_jfr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Souphi
Souphi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Shahbaz
Shahbaz
۱۳۹۷/۲/۲۰

Meghmik
Meghmik
۱۳۹۷/۲/۲۰

Andishe
Andishe
۱۳۹۷/۲/۲۰

Madomeh
Madomeh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Setare_yh
Setare_yh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Likeamoon
Likeamoon
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahi_d
Mahi_d
۱۳۹۷/۲/۲۰

Aadel
Aadel
۱۳۹۷/۲/۲۰

Soude
Soude
۱۳۹۷/۲/۲۰

Salmaan
Salmaan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Manoochehr
Manoochehr
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mirhadi
Mirhadi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Hamed45
Hamed45
۱۳۹۷/۲/۲۰

Minooo
Minooo
۱۳۹۷/۲/۲۰

Maede_sh
Maede_sh
۱۳۹۷/۲/۲۰

Sahar_ka
Sahar_ka
۱۳۹۷/۲/۲۰

Mahla_sorkhi
Mahla_sorkhi
۱۳۹۷/۲/۲۰

Zeinab_zia
Zeinab_zia
۱۳۹۷/۲/۲۰

Orhan
Orhan
۱۳۹۷/۲/۲۰

Andre
Andre
۱۳۹۷/۲/۱۹

Eliyas
Eliyas
۱۳۹۷/۲/۱۹

Soorena
Soorena
۱۳۹۷/۲/۱۸

Shakibaa
Shakibaa
۱۳۹۷/۲/۱۸

Azardokht
Azardokht
۱۳۹۷/۲/۱۸

Roshaanak
Roshaanak
۱۳۹۷/۲/۱۸

ComeRun
ComeRun
۱۳۹۷/۲/۱۷

Khashaiyar
Khashaiyar
۱۳۹۷/۲/۱۵

Riahi_Parvin
Riahi_Parvin
۱۳۹۷/۲/۱۵

Blackswan
Blackswan
۱۳۹۷/۲/۱۳

RendeAlamsooz
RendeAlamsooz
۱۳۹۷/۲/۱۳

Parasttok
Parasttok
۱۳۹۷/۲/۱۲

Visha
Visha
۱۳۹۷/۲/۱۲

_Saleh
_Saleh
۱۳۹۷/۲/۱۲

Sara_eoeo
Sara_eoeo
۱۳۹۷/۲/۱۲

Mary_magdolen
Mary_magdolen
۱۳۹۷/۲/۱۰

Cheeman
Cheeman
۱۳۹۷/۲/۵

Alirezahh
Alirezahh
۱۳۹۷/۲/۱

Shimahosini
Shimahosini
۱۳۹۷/۱/۳۱

Parastood
Parastood
۱۳۹۷/۱/۲۷

HadaeghOmid
HadaeghOmid
۱۳۹۶/۱۱/۶

ashkanqashqai
ashkanqashqai
۱۳۹۶/۵/۲

hamed1984
hamed1984
۱۳۹۶/۴/۲۸

shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۸/۱۰

H@ss@n
[email protected]@n
۱۳۹۴/۴/۲۴

mo05i
mo05i
۱۳۹۳/۱۲/۱۹

Forte
Forte
۱۳۹۲/۷/۲۲

+Joker
+Joker
۱۳۹۲/۵/۲۷

sadeghsm
sadeghsm
۱۳۹۲/۵/۲۵