رمان نوجوان

سرزمین دزدهای 1 چشم

دزد یک چشم شب به سرزمین خل‌ها رفت تا دزدی کند، مهتاب همه جا را روشن کرد. همه او را دیدند و فریاد زدند: دزد، دزد، دزد، آن هم با یک چشم.

9786001213335
۱۳۹۱
۳۲ صفحه
۲۸۰ مشاهده
۰ نقل قول