مجموعه داستان خارجی

پسری در تاریکی

(Boy in darkness and other stories)

قلبی نبود که جستجو یا شنیده شود. اگر سر بر آن سینه مهلک گذاشته می‌شد، هیچ‌چیز جز سکوتی سنگین به گوش نمی‌رسید، برهوتی از هیچ، پوچی بی‌نهایت. در سکوت دست‌هایش کمی از هم فاصله گرفته و نوک انگشتانش به طرز کشیش‌مابانه‌ عجیبی یکدیگر را لمس کردند، اما فقط برای یکی دو لحظه، قبل از این که دوباره به سمت هم درآورند. صدای تماس کفشان به هم، مانند نفس کشیدنی بود که از دور شنیده شود.

آموت
9786006605166
۱۳۹۲
۱۷۶ صفحه
۲۹۲ مشاهده
۰ نقل قول
مروین پیک
صفحه نویسنده مروین پیک
۱ رمان Mervyn Laurence Peake was an English modernist writer, artist, poet and illustrator. He is best known for what are usually referred to as the Gormenghast books, though the Titus books would be more accurate: the three works that exist were the beginning of what Peake conceived as a lengthy cycle, following his protagonist Titus Groan from cradle to grave, but Peake's untimely death prevented completion of the cycle, which is now commonly but erroneously referred to as a trilogy. They ...
مجموعه‌ها