رمان نوجوان

دارم شروع می‌شوم

من یار مهربانم دانا و خوش بیانم گویم سخن فراوان با آنکه بی‌زبانم از من مباش غافل من یار مهربانم

9786001213434
۱۳۹۱
۳۶ صفحه
۱۸۲ مشاهده
۰ نقل قول