رمان خارجی

جلاد

(Le bourreau)

آیا احساس و عشق بر زندگی انسان حاکم است؟ عیسی مسیح کوشید تا انسان‌ها را به این راه بکشاند. اما شخصیتی که مدتی مدیدتر بر انسان‌ها حکومت می‌کند شخصیت جلاد است. جلاد شخصیتی است که دوران زمام‌داری‌اش در طول تاریخ نقصان نیافته است. پر لاگرکویست نویسنده‌ی نامدار سوئدی و برنده‌ی جایزه نوبل ادبیات 1951 با نگارش داستانی رمزی و سمبولیک مفهوم فلسفی شر را با نگاهی ژرف می‌کاود و حاصل آن رمانی درخشان و تکان‌دهنده است که انگیزه اصلی آکادمی نوبل برای اعطای این جایزه ارزشمند به او شد. به تعبیر پروفسور استوره آلن استاد ادبیات سوئدی و عضو آکادمی سلطنتی نوبل، رمان فلسفی جلاد به منزله نقطه مرکزی آثار لاگرکویست به شمار می‌رود و تمامی مضمون‌های اصلی آثار او را در بر دارد: ترس از بدی، تلاش نومیدانه برای توصیف تعالی و روشن ساختن آن چه ناشناختنی است. سبک این اثر همواره گرایش به سادگی دارد و در محاکمه کشیدن انسان از نوعی بلندنظری و احساس و شعر جدا نمی‌شود.

9786009299898
۱۳۹۳
۱۲۰ صفحه
۴۲۰ مشاهده
۰ نقل قول
پر لاگر کویست
صفحه نویسنده پر لاگر کویست
۱ رمان Irvin David Yalom, M.D., is an author of fiction and nonfiction, Emeritus Professor of Psychiatry at Stanford University, an existentialist, and accomplished psychotherapist.
مجموعه‌ها