نمایش‌نامه

قصه باغ زالزالک و پهلوان کچل و اژدها

قصه باغ زالزالک و پهلوان کچل و اژدها دو نمایش‌ شادی‌آورند که به سبک و سیاق نمایش‌های تخت حوضی نوشته شده‌اند. نمایش‌های تخت حوضی را به دلیل حضور شخصیت سیاه، سیاه بازی نیز می‌نامند. این گونه نمایش که تکامل یافته‌ترین شکل نمایش شادی‌آور (کمدی) ایرانی است از حدود یک قرن پیش با تکیه بر سبک و سیاق گونه‌های دیگر تقلید، بقال‌بازی، کچلک‌بازی و مضحکه و... ظهور پیدا کرد و به دلیل استقبال و علاقه مردم تا امروز ادامه حیات دارد.

قطره
9789641154136
۱۳۸۶
۱۶۰ صفحه
۵۵۳ مشاهده
۰ نقل قول
داود فتح‌علی بیگی
صفحه نویسنده داود فتح‌علی بیگی
۶ رمان William Shakespeare (baptised 26 April 1564) was an English poet and playwright, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's pre-eminent dramatist. He is often called England's national poet and the "Bard of Avon" (or simply "The Bard"). His surviving works consist of 38 plays, 154 sonnets, two long narrative poems, and several other poems. His plays have been translated into every major living language, and are performed more often than those of any other ...
دیگر رمان‌های داود فتح‌علی بیگی
رام کردن زن سرکش
رام کردن زن سرکش
سیاه‌بازی نمایش ممنوع
سیاه‌بازی نمایش ممنوع مجموعه حاضر شامل پنج مجلس نمایشی تخت حوضی سیاه‌بازی است با عناوین: راز عروسک، غروب مضحک صمصام میرزا، میرزا فرفره، عروسی دختر شاه پریان با حاکم ملایر و نمایش ممنوع.
تقلیدنامه 1
تقلیدنامه 1 سه مجلس، عنوان کلی سه نمایش‌نامه سیاه بازی است که در سال 1312، اداره انطباعات مجوز اجرای آن‌ها را صادر نموده است. از آن‌جا که انتشار آثار نمایشی آن دوره می‌تواند روشنگر بخشی از تاریخ نمایش ایرانی (از جمله سیاه‌بازی) باشد نسبت به انتشار آثار ذیل اهتمام گردید.
دفتر تقلید 2
دفتر تقلید 2 تقلید: عنوان عام نمایش‌نامه‌های شادی‌آور ایرانی در گذشته بوده است. این گونه نمایش تقلیدی چه خواستی داشته و از کی و توسط چه کسانی یا چه فردی، شکل عام و این‌چنین مانند این مجموعه پیدا کرده، محل بحث و جدل‌های بسیاری بوده و هم چنان نیز ادامه دارد. آنچه ما را در این دفتر راهنمایی می‌کند، تاریخ نگارش و وجود ...
مشاهده تمام رمان های داود فتح‌علی بیگی
مجموعه‌ها