رمان خارجی

درخت انار

رمانی زیبا از نازان بکیراو غلو که ماجرای آن در شهرهای ترابزون، تبریز، تفلیس، باتوم، باکو و استامبول روی داده است. دو زندگی که در تبریز و ترابزون به یکدیگر پیوند می‌خورند... دو سایه که با دیوانگی عشق، در یکدیگر ادغام می‌ِشوند... رمان درخت انار، رمانی بسیار غنی از هر حیث و همچون تصور یک رویا، زیباست در حالی که همانند یک زندگی واقعیت دارد. شخصیت‌هایی که با وسواس خاصی انتخاب شده‌اند و با مهارت نویسنده در شکل‌دهی شخصیت‌شان، جان گرفته‌اند. این کتاب داستان و روایتی دارد که سالیان سال فراموش نخواهد شد.

پوینده
9789642950379
۱۳۹۳
۴۲۸ صفحه
۲۷۰ مشاهده
۰ نقل قول
نازان بکیراوغلو
صفحه نویسنده نازان بکیراوغلو
۱ رمان 3 Mayıs 1957 tarihinde Trabzon’da doğdu. İlk ve orta tahsilini aynı kentte yaptıktan sonra Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1979). Dört yıl lise öğretmenliği yaptı. KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak girdi. (1985). Orhan Okay yönetiminde sürdürdüğü Halide Edib Adıvar’ın Romanlarının Teknik Açıdan Tahlili konulu doktorasını tamamladı (1987). Aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Şair Nigâr Hanım konulu çalışmasıyla doçent oldu (1995). 1998′den itibaren aynı fakültede açılan ...
مجموعه‌ها