نمایش‌نامه

دوشس ملفی

(The duchess of malfi)

دوشس: من کدام؟ بوزولا: جعبه‌ای از طعام کرم‌ها، مرهمی از روغن مومیایی، این گوشت چیست؟ اندک شیری بریده، خمیری ورآمده. اجسام ما از زندان‌های کاغذینی که کودکان بسازند و مگسان را محبوس آن کنند ضعیف‌تر است، حقیرتر است، چرا که ما در زندان‌‌مان میزبان پست‌ترین کرم‌های زمین‌ایم. تاکنون آیا چکاوکی را در بند قفس دیده‌اید؟ روح ما در زندان تن‌مان چنین است؛ این دنیا چونان چمنزار کوچک اوست و این آسمان چونان گوی بلورین او، که تنها دانش محدودی از ابعاد کوچک زندان را نشان‌مان می‌دهد.

نی
9789641853855
۱۳۹۳
۲۰۰ صفحه
۱۶۲۷ مشاهده
۲۲ نقل قول
صفحه نویسنده جان وبستر
۱ رمان John Webster (c.1580 – c.1634) was an English Jacobean dramatist best known for his tragedies The White Devil and The Duchess of Malfi, which are often regarded as masterpieces of the early 17th-century English stage. He was a contemporary of William Shakespeare.
مجموعه‌ها