رمان خارجی

بهشت گمشده 1 (2 جلدی)

(Paradise lost)

میلتون از ادبا و شعرای بزرگ انگلستان به سال 1608 میلادی در لندن پا به عرصه هستی نهاد و به سبب کار و مطالعه زیاد بینایی خود را از دست داد. معروف‌ترین آثار او بهشت گم‌شده است که در 10 دفتر انتشار یافته است و معرف آزادگی و آزاداندیشی و ذوق و قریحه سرشار اوست.

9786001181535
۱۳۹۳
۴۳۰ صفحه
۷۸۰ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
جان میلتون
صفحه نویسنده جان میلتون
۶ رمان جان میلتون شاعر و نویسنده انگلیسی است. مهمترین اثرش بهشت گمشده نام دارد. وی مقالات بحث برانگیزی در خصوص آزادی انتشار، آموزش و حذف سانسور نگاشت. او بین سالهای ۱۶۲۵ تا ۱۶۳۲ در مدرسه سن پل کمبریج و بعد از آن در دانشگاه کمبریج به تحصیل پرداخت. در همین سال‌ها شعرهایی به زبانهای ایتالیایی، لاتین و انگلیسی سرود. جان میلتون در خلال سالهای ۱۶۴۱ تا ۱۶۶۰ به تبیین اندیشه‌های خود در خصوص آزادی بیان، آزادی مذهب و آموزش پرداخت. در سال ...
دیگر رمان‌های جان میلتون
بهشت گمشده 2 (2 جلدی)
بهشت گمشده 2 (2 جلدی) میلتون از ادبا و شعرای بزرگ انگلستان به سال 1608 میلادی در لندن پا به عرصه هستی نهاد و به سبب کار و مطالعه زیاد بینایی خود را از دست داد. معروف‌ترین آثار او بهشت گم‌شده است که در 10 دفتر انتشار یافته است و معرف آزادگی و آزاداندیشی و ذوق و قریحه سرشار اوست.
بهشت گمشده 2 (3 جلدی)
بهشت گمشده 2 (3 جلدی) میلتون از ادبا و شعرای بزرگ انگلستان به سال 1608 میلادی در لندن پا به عرصه هستی نهاد و میلتون به سبب کار و مطالعه زیاد بینایی خود را از دست داد. معروف‌ترین آثار او بهشت گم‌شده است که در 10 دفتر انتشار یافته است و معرف آزادگی و آزاداندیشی و ذوق و قریحه سرشار اوست.
بهشت گمشده 1 (3 جلدی)
بهشت گمشده 1 (3 جلدی) میلتون از ادبا و شعرای بزرگ انگلستان به سال 1608 میلادی در لندن پا به عرصه هستی نهاد و میلتون به سبب کار و مطالعه زیاد بینایی خود را از دست داد. معروف‌ترین آثار او بهشت گم‌شده است که در 10 دفتر انتشار یافته است و معرف آزادگی و آزاداندیشی و ذوق و قریحه سرشار اوست.
بهشت گمشده 3 (3 جلدی)
بهشت گمشده 3 (3 جلدی) میلتون از ادبا و شعرای بزرگ انگلستان به سال 1608 میلادی در لندن پا به عرصه هستی نهاد و میلتون به سبب کار و مطالعه زیاد بینایی خود را از دست داد. معروف‌ترین آثار او بهشت گم‌شده است که در 10 دفتر انتشار یافته است و معرف آزادگی و آزاداندیشی و ذوق و قریحه سرشار اوست.
مشاهده تمام رمان های جان میلتون
مجموعه‌ها