رمان خارجی

جزء از کل

( A fraction of the Whole )

هیچ وقت نمی‌شنوید ورزشکاری در حادثه‌ای فجیع حس بویایی‌اش را از دست بدهد. اگر کائنات تصمیم بگیرد درسی دردناک به ما انسان‌ها بدهد، که البته این درس هم به هیچ درد زنگی آیندمان نخورد، مثل روز روشن است که ورزشکار باید پایش را از دست بدهد، فیلسوف عقلش، نقاش چشمش، آهنگ‌ساز گوش و آشپز زبانش. درس من؟ من آزادی‌ام را از دست دادم...

چشمه
۹۷۸۶۰۰۲۲۹۵۰۰۲
۱۳۹۳
۶۵۶ صفحه
۶۸۲ مشاهده
۱۵۲ نقل قول
استیو تولتز
صفحه نویسنده استیو تولتز
۱ رمان Steve Toltz (born in 1972) is an Australian novelist.

Toltz graduated from the University of Newcastle, New South Wales, in 1994. Prior to his literary career, he lived in Montreal, Vancouver, New York, Barcelona, and Paris, variously working as a cameraman, telemarketer, security guard, private investigator, English teacher, and screenwriter.

A Fraction of the Whole, his first novel, was released in 2008 to widespread critical acclaim. It is a comic novel which tells the history of a family of Australian outcasts. The ...