رمان ایرانی

خانواده جمعه

اصولا دنیای دیگری با شکل و شمایل دیگری از بندر امروز می‌بینیم. که شاید در ذهن و ضمیر پدران و مادران ما هم خطور نمی‌کرد. محله‌ها، منطقه‌ها، جاها هم به کلی تغییر کرده است. باید هم این‌طور می‌شد. آدم همیشه در تغییر است و خانه‌اش هم. چیزی جدید و تازه و عجیب نیست. جای نگرانی و اندوه هم نیست. شاید دنیای اجداد اجداد ما هم، با دنیای پدران و مادران ما فرق می‌کرده است.

نیماژ
9786003670600
۱۳۹۴
۹۶ صفحه
۱۶۱ مشاهده
۰ نقل قول