رمان خارجی

ما دروغ‌گو بودیم

(We were liars)

پدرم آخرین چمدانش را روی صندلی عقب مرسدس گذاشت و استارت زد. بعد یک تپانچه در آورد و توی سینه‌ام شلیک کرد. من در باغچه ایستاده بودم و افتادم. سوراخ گلوله باز شد و قلبم از قفسه‌ی سینه درآمد و وسط گل‌ها افتاد. خون شتک زد از زخم بازم، بعد از چشم‌هایم، از گوش‌هایم، دهنم. ما دروغگو بودیم رمانی پیچیده و مدرن با فضایی تعلیقی و پایان‌بندی بی‌نهایت غافل‌گیرانه است که بعید است به این آسانی فراموشش کنید. کتاب را بخوانید و اگر کسی پرسید پایان قصه چه می‌شود، مثل همه‌ی شخصیت‌های داستان دروغ بگویید.

هیرمند
9789644083686
۱۳۹۴
۳۵۲ صفحه
۱۷۵۰ مشاهده
۰ نقل قول
امیلی لاکهارت
صفحه نویسنده امیلی لاکهارت
۱ رمان E. Lockhart is the author of We Were Liars, The Disreputable History of Frankie Landau-Banks, The Boyfriend List and several other novels.

website: www.emilylockhart.com
Liars site: www.wewereliars.com
blog: www.theboyfriendlist.com
Twitter: elockhart
مجموعه‌ها