رمان خارجی

بازار خودفروشی

(Vanity fair)

بازار خودفروشی داستان مردم عادی است نه داستان قهرمانی‌ها و رشادت‌ها و بزرگواری‌ها. بازار خودفروشی شرح دردها و شادی‌ها و پاداش‌ها و کیفرهائی است که طبقات گوناگون به همان حالت طبیعی و با همان بداهتی جذب آن‌ها می‌شوند که از آتش شعله به بالا می‌رود. بازار خودفروشی میدان جنگ نیک و بد نیست بلکه تلاش مدام افراد بی‌روح مادی است برای آنکه در دنیای بی‌روح مادی به جائی برسند. بازار خودفروشی انبوهی از نکته‌های خرد است تا نشان دهد که آدم‌های درجه دهم همواره در کارند تا به درجه نهم برسند!

نیلوفر
9789644481048
۱۳۹۴
۸۶۸ صفحه
۲۹۳۵ مشاهده
۰ نقل قول
ویلیام تکری
صفحه نویسنده ویلیام تکری
۱ رمان Thackeray, an only child, was born in Calcutta, India, where his father, Richmond Thackeray (1 September 1781 – 13 September 1815), held the high rank of secretary to the board of revenue in the British East India Company. His mother, Anne Becher (1792–1864) was the second daughter of Harriet and John Harman Becher and was also a secretary (writer) for the East India Company.

William had been sent to England earlier, at the age of five, with a short ...
مجموعه‌ها