مجموعه داستان داخلی

آدم‌های معروف دستشویی نمی‌روند

با خودش شرط بست اگر پرنده به قفس برگردد، برود و با یک مشت، دندان‌های همسایه واحد رو‌به‌رو را بریزد توی دهنش. از روی صندلی راحتیش بلند شد. نیم‌نگاهی به قفس خالی انداخت و به سمت پنجره رفت.

9786008073123
۱۳۹۵
۴۸ صفحه
۱۸۴ مشاهده
۰ نقل قول
آریا معصومی
صفحه نویسنده آریا معصومی
۳ رمان In the Western classical tradition, Homer (Greek: Όμηρος) is considered the author of The Iliad and The Odyssey, and is revered as the greatest of ancient Greek epic poets. These epics lie at the beginning of the Western canon of literature, and have had an enormous influence on the history of literature.
When he lived is unknown. Herodotus estimates that Homer lived 400 years before his own time, which would place him at around 850 BCE, while other ...
دیگر رمان‌های آریا معصومی
تنهایی خانم این خانه است
تنهایی خانم این خانه است در سکوت آمدی. در سکوت رفتی. جهان. این همه واژه را. برای چه می‌خواست.
مرگ آدم را زیباتر می‌کند (مجموعه شعر)
مرگ آدم را زیباتر می‌کند (مجموعه شعر) به تو فکر خواهم کرد. آن‌قدر فکر خواهم کرد. که سال‌ها بعد. روزنامه‌ها تیتر بزنند. از لب‌های جنازه‌ای. دود بلند می‌شود. مردم، متعجب عکسم را نگاه کنند. تو لبخند بزنی. زیر لب بگویی: دیوانه هنوز به من فکر می‌کند.
مشاهده تمام رمان های آریا معصومی
مجموعه‌ها