شعر

شهر غلغله

نفرین به زندگی که تو ماهی، من آدمم. نفرین به من که پیش فراوانی‌ات کمم. نفرین به آن که فرق نهاده‌ست بین ما. تا تو بهشت پاکی، تا من جهنمم. نفرین به خلقتی که مرا عرضه کرده است. من که تمام رنجم، من که فقط غمم. آهسته‌تر به زندگی من قدم بنه. من گور دسته‌جمعی گل‌های مریمم.

نیماژ
9786003673120
۱۳۹۶
۱۲۰ صفحه
۸۱ مشاهده
۰ نقل قول