شعر

خبر به دورترین نقطه جهان برسد

خبر به دورترین نقطه جهان برسد. نخواست او به من خسته -بی‌گمان- برسد. شکنجه بیشتر از این؟ که پیش چشم خودت. کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد. چه می‌کنی؟ اگر او را که خواستی یک عمر. به راحتی کسی از راه ناگهان برسد... رها کنی برود از دلت جدا باشد. به آن که دوست‌ترش داشته به آن برسد. رها کنی بروند و دوتا پرنده شوند. خبر به دورترین نقطه جهان برسد. گلایه‌ای نکنی بغض خویش را بخوری. که هق‌هق تو مبادا به گوششان برسد. خدا کند که... نه! نفرین نمی‌کنم که مباد. به او -که عاشق او بوده‌ام- زیان برسد. خدا کند فقط این عشق از سرم برود. خدا کند که فقط زود آن زمان برسد.

نیماژ
9786003672321
۱۳۹۶
۸۰ صفحه
۶۵ مشاهده
۰ نقل قول
نجمه زارع
صفحه نویسنده نجمه زارع
۱ رمان «عشق قابیل است» نخستین و تنها مجموعه‌ی منتشر شده از مرحومه نجمه زارع است که با تمام ناتمامی، پدیده‌ای نو در غزلسرایی بود که اگر زندگی مجالی دوباره به شاعر جوانش می‌داد، ناسروده‌های ناب بسیار داشت.

مرحومه نجمه زارع، 29 آذر 1361 در کازرون پا به جهان گذاشت و سپس به قم آمد. دانش آموخته رشته عمران دانشگاه همدان بود. پنج شنبه 31 شهریور ماه 1384 در بیمارستان گلپایگانی قم چشم از جهان فرو بست.‏
مجموعه‌ها