فلسفه

دوران همدلی (درس‌های طبیعت برای جامعه‌ای مهربان‌تر)

آزمندی چو بیرون رود، هم‌دلی درآید. دوران هم‌دلی قصد دارد این پیام را برساند که طبیعت انسان دست یاری‌گر غول‌آسایی در این کارستان است. البته از زیست‌شناسی معمولا برای توجیه جامعه‌ای مبتنی بر خودخواهی کمک می‌گیرند، ولی باید بدانیم که چسب همبستگی اجتماعات را نیز زیست‌شناسی فراهم آورده است.

مرکز
9789642133383
۱۳۹۵
۳۳۰ صفحه
۷۹ مشاهده
۰ نقل قول