فلسفه

سلطه و هنر مقاومت (روایت‌های نهایی)

جامعه جانوری بس پر رمز و راز است و چهره‌هایی بسیار و قابلیت‌هایی نهانی دارد... و بسیار کوته‌بینانه است که بپنداریم چهره‌ای که جامعه در هر لحظه به ما می‌نمایاند تنها چهره راستین آن است. هیچ‌کس همه قابلیت‌هایی را که در روح جمع خفته است نمی‌شناسد.

مرکز
9789642133314
۱۳۹۶
۲۶۲ صفحه
۹۷ مشاهده
۰ نقل قول