شعر

شعر و صدای م آزاد

(-)

شعرهایی که خواهید شنید: 1- طلوع. 2- مناجات سنگ. 3- شور. 4- ما جهانی درون جام بودیم. 5- بگشای بازوانت را. 6- شک‌های شبانه. 7- روز کور. 8- به من سکوت بیاموز. 9- آن لحظه‌های روشن. 10- قصیده‌‌ای... 11- لحظه‌ای در بهار. 12- ریشه در خویش. 13- یاد مهر تو. 14- کوته قدم مباش. 15- بادها در گذرند.

9786006059440
۱۳۹۶
۰ صفحه
۸۶ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
دیگر رمان‌های مشفق کاشانی
شعر و صدای مشفق کاشانی
شعر و صدای مشفق کاشانی شعرهایی که خواهید شنید: 1- راز جهان. 2- با افسانه در یوش. 3- سایه خورشید. 4- همزاد. 5- بهارستان عشق. 6- راز شکست. 7- نقش آرزو. 8- اشک نیاز. 9- خورشید و شبنم. 10- نینوا. 11- تابش خورشید. 12- دریغ از من.
مشاهده تمام رمان های مشفق کاشانی
مجموعه‌ها