رمان ایرانی

بعد از آن اجبار

شمیم نگاهش را تا در اتاق ارمیا و ورودش به آن‌جا دنبال کرد. احساس می‌کرد این پسر جوان شدیدا با او سر ناسازگاری دارد و به دلایلی که خودش نمی‌دانست، از شمیم خوشش نیامده بود! او می‌دید در حینی که ارمیا صحبت می‌کرد و یا به پدرش گوش می‌داد؛ حتی نیم‌نگاهی هم به شمیم نمی‌انداخت. نمی‌دانست دلیل این همه سردی چیست؛ اما با خودش مسئله را حل کرد که گذر زمان همه سوال‌هایش را جواب می‌دهد.

پرسمان
9786001870781
۱۳۹۶
۸۷۲ صفحه
۱۲۱ مشاهده
۰ نقل قول