فلسفه

آموزش و پرورش و بازتولید نابرابری

در دنیای پرشتاب امروز، تحصیلات و آموزش نقش بسیار مهمی در سرنوشت انسان‌ها بازی می‌کند. این که افراد چه مشاغلی می‌توانند کسب کنند، از چه گروه‌ها‌یی می‌توانند همسر آینده خود را انتخاب کنند، و در رفتارهای مصرفی و سبک زندگی خود چه سلیقه‌هایی را بروز می‌دهند همه از میزان و نوع تحصیلات آن‌ها تاثیر می‌پذیرد. از طرف دیگر، تحصیلات امروزه تبدیل به کالایی شده که باید خریداری شود و در نتیجه اقشار برخوردارتر بهتر می‌توانند آن را به دست بیاورند و از مواهب آن سود ببرند. و این مسئله با عدالت اجتماعی که همه جوامعی ادعای آن را دارند مغایرت دارد. کتاب حاضر سعی دارد پیچیدگی‌ها و مسائل مربوط به آموزش و پرورش را بیشتر باز کند تا درک بهتری از آن به دست آید.

9789642281879
۱۳۹۶
۲۶۸ صفحه
۷۹ مشاهده
۰ نقل قول