رمان ایرانی

ساعت‌ها

ساعت سه بعدازظهر روز یکشنبه مرد جوانی بر روی کاناپه‌ای در اتاق خانه‌اش به خواب رفته است؛ بوی کهنه توتون که گواه از سال‌ها دود شدن سیگار در این اتاق است، حالا با بوی نم دیوارها ترکیب شده و بویی شبیه به بوی طویله ایجاد کرده است. کاناپه‌ای که مرد جوان روی آن خوابیده یادگاری به جا مانده از قرن نوزدهم است و رنج بیش از یک قرن خدمت به بشر در جزء به جزء تار و پودش هویداست. مردان جوان در خواب رویایی می‌بیند که قرار نیست بعد از بیدار شدن آن را به خاطر آورد. رویایی واقعی که حوادث چهار روز آینده را در آن می‌بیند...

9786009746361
۱۳۹۶
۲۴۰ صفحه
۵۸۲۴ مشاهده
۲۳ نقل قول
بهروز حسینی
صفحه نویسنده بهروز حسینی
۱ رمان Michael Cunningham is the author of the novels A Home at the End of the World, Flesh and Blood, The Hours (winner of the Pen/Faulkner Award & Pulitzer Prize), Specimen Days, and By Nightfall, as well as the non-fiction book, Land's End: A Walk in Provincetown. His new novel, The Snow Queen, will be published in May of 2014. He lives in New York, and teaches at Yale University.
مجموعه‌ها