بیوگرافی

حالا خوب می‌فهمم

(I can see clearly now)

سال‌های متمادی طرفداران دکتر وین دایر از او می‌خواستند که سرگذشت خود را به رشته تحریر درآورد. سرانجام بعد از چهل سال این مهم میسر شد. در این کتاب، دکتر وین دایر به حوادث و رویدادهایی پرداخته که نقطه عطف زندگی‌اش بوده و از همان جا به سمتی نو تغییر جهت داده و باعث به وجود آمدن تک‌تک آثارش شده است. او در هر فصل ماجرای نگارش آن‌ها را به تفصیل شرح می‌دهد، به گونه‌ای که خواننده خود را در هر قدم با وی همراه می‌بیند و از نزدیک با نحوه تفکر، نظریات و اعتقاداتش آشنا می‌شود. وی معتقد است هیچ رویدادی در دنیا تصادفی رخ نمی‌دهد و زندگی هدف خاص خود را دارد و همواره درسی به ما می‌آموزد که در انتخاب مسیر، چراغ راهمان خواهد شد.

درسا
9786003360426
۱۳۹۶
۴۰۸ صفحه
۱۲۰ مشاهده
۰ نقل قول
وین دایر ۱ رمان Wayne Walter Dyer was a popular American self-help advocate, author and lecturer. His 1976 book Your Erroneous Zones has sold over 30 million copies and is one of the best-selling books of all time. It is said to have "[brought] humanistic ideas to the masses".

He received his D.Ed. degree in counseling from Wayne State University. He was a guidance counselor in Detroit at the high school level and a professor of counselor education at St. John's University in ...
مجموعه‌ها