رمان خارجی - فرانسه

هکات و سگ‌هایش

(Hecate and Her dogs)

گفتم: «آیا شما بی‌خیال زندگی می‌کنید؟ برای بی‌خیالی چه کار می‌کنید؟» با لحنی بی‌حوصله و دلمرده جواب داد: «فقط تابع درونم می‌شوم.» - تابع منش و شخصیت خودتان؟ - نخیر، تابع خلق و خویم. - فهمیدم. - فهمیدید؟ چرا همیشه سعی می‌کنید که بفهمید. حدس زدن بهتر است.

9786007364413
۱۳۹۷
۸۸ صفحه
۵۵۱ مشاهده
۲ نقل قول
پل موران ۱ رمان Paul Morand was a French diplomat, novelist, playwright and poet, considered an early Modernist.

He was a graduate of the Paris Institute of Political Studies (better known as Sciences Po). During the pre-war period, he wrote many short books which are noted for their elegance of style, erudition, narrative concision, and for the author's observation of the countries he visited combined with his middle-class views.

Morand's reputation has been marred by his stance during the Second World War, ...
مجموعه‌ها