رمان خارجی

روز جغد (1 داستان ساده)

(Una storia semplice)

روی میز به دنبال مداد و کاغذی گشت و همان طور مه می‌نوشت جواب داد که بله‌، هر چه زودتر به آن جا خواهند رفت که امکانش باشد، به این ترتیب این ترتیب این امکان را طوری جلوه داد که انتظار سرعت چندانی از آن نرود. کمیسر:« کی بود؟» ـ یه یاروی که می‌گه باید یه چیزی که توی خونه پیدا کرده رو بدون فوت وقت نشون بده. کمیسر به شوخی:« یه جسده؟» ـ نه فقط گفت یه چیزی. ـ یه چیزی... خب این یارو اسمش چیه؟ لئوناردو شاشا نویسنده صاحب نام ادبیات معاصر ایتالیا، نخستین کسی است که درباره سیسیل و روابط مافیا با دنبال اقتصاد و سیاست در اینالیا در قالب رمان‌های پلیسی نوشته است. آثاری که با شکل متداول رمان پلیس یا داستان‌های کارآگاهی متفاوت است؛ شخصیت‌پردازی دقیق و مبتنی بر اسناد و مدارک واقعی همراه با طنز خاص از ویژگی‌های آثار اوست.

رضا قیصریه
9786007131107
۱۳۹۶
۱۶۴ صفحه
۱۰۶ مشاهده
۰ نقل قول
لئوناردو شاشا
صفحه نویسنده لئوناردو شاشا
۱ رمان Leonardo Sciascia (1921-1989) wrote of his unique Sicilian experience, linking families with political parties, the treachery of alliances and allegiances and the calling of favours that resort in outcomes that are not for the benefit of society, but of those individuals who are in favour.

Sciascia perhaps, in the end, wanted to prove that the corruption that was and is endemic in Italian society helps only those who are part of the secret societies and loyalties and the political ...
مجموعه‌ها