ادبیات نوجوان

بن‌بست

(Dead ends)

دین واشنگتن که همیشه مشت‌هایی آماده برای کتک زدن دارد با یک اخطار دیگر از مدرسه اخراج می‌شود، اما آشنایی او با بیلی دی فرصتی دوباره است برای نجات از این وضعیت بحرانی. دوستی ناخواسته و غیر معمول دین و بیلی دی، که شخصیتی خاص دارد و در پی یافتن پدرش است، دین را درگیر ماجراهایی می‌کند که پرده از اسرار زیادی بر‌می‌دارد.

افق
9786003533523
۱۳۹۶
۳۰۴ صفحه
۵۷ مشاهده
۰ نقل قول