فلسفه

فلسفه رالز

(On rawls)

برای اندیشه لیبرالیسم سیاسی، حیاتی‌ست که با سازگاری منطقی کامل معتقد باشیم که برای جاری کردن آموزه جامع خودمان - که البته آن را معقول یا راست و صادق می‌دانیم- استفاده از قدرت سیاسی نامعقول است...

9786004900065
۱۴۴ صفحه
۴۴ مشاهده
۰ نقل قول