رمان خارجی - بریتانیا

زنی در آینه

(The woman in the miror)

گوش کن! می‌شنوی؟ آن‌جا، درست همان‌جا. گوش کن. گوش نمی‌دهی. خوب گوش کن. بهتر گوش کن. قبل از آن که ببینمشان صدایشان را می‌شنوم. صدای فریادشان از آن سوی تپه می‌آید، اسمم را صدا می‌زنند، جادوگر خطابم می‌کنند. با سیخ‌ها و مشعلی که در دست دارند می‌آیند، با دهان‌های سرخ و نیات شومشان. می‌گویند باید بترسم اما ترس همراه خودشان است. ترس در وجودشان رخنه کرده. من که نیازی به آن‌ها ندارم. ترس آخرین لحظه به جانشان می‌افتد.

ققنوس
9786002784797
۴۵۶ صفحه
۴۲ مشاهده
۰ نقل قول