نمایش‌نامه و فیلم‌نامه

تیولا

تیولا: من شبیه یه تیولام. پیرمرد: تیولا!؟ تیولا: یه موجود دریایی. یه عروس دریایی. پیرمرد: شباهتت چیه؟ تیولا: شباهت مولکولی. پیرمرد: مولکولی!؟ تیولا: یه موجود دوره‌ای. صد سالم که تموم بشه صد سال بعدی شروع می‌شه. پیرمرد: یعنی دوباره متولد می‌شی؟ تیولا: یه جهش سلولی. از نابالغی به بلوغ می‌رسم. پیرمرد: پس کی می‌میری؟

نیماژ
9786003674950
۸۰ صفحه
۳۰ مشاهده
۰ نقل قول