كسب و كار

عادت‌های اتمی

(Atomic habits)

عادت‌های اتمی عادت‌های کوچکی هستند که بخشی از یک سیستم بزرگ‌تر می‌باشند. همان‌طور که اتم‌ها بلوک‌های مولکولی هستند عادت‌های اتمی بلوک‌های ساختن نتایج قابل توجه هستند عادت‌ها مانند اتم‌های زندگی ما هستند. هر کدام از آن‌ها یک واحد اساسی است که به پیشرفت کلی شما کمک می‌کند. در ابتدا این عادت ها و روال‌های کوچک به نظر بی‌اهمیت می‌رسند اما خیلی زود روی هم قرار می‌گیرند و پیروزی‌های بزرگ‌تری را به وجود می آورند. این معنای عبارت عادت‌های اتمی است...

9786229531488
۲۸۸ صفحه
۲۸۱ مشاهده
۱۱۸ نقل قول