مجموعه داستان ایرانی

گلی روی داشبورد (2 داستان)

این کتاب دربرگیرنده دو داستان است ناظر بر انسان، عشق، مبارزه و تاریخ معاصر. راوی این روایت‌ها نویسنده‌ای است دلداده تاریخ اجتماعی و از این رو از دل روایت‌هایش می‌توانید صدای مردم را بشنوید. این هر دو قصه تکه‌هایی از شادی و زیبایی و غم و ناکامی‌اند که مگرنه این که زندگی نیز چنین است، رنج و خوشی با هم...

نشر خزه
9786226913157
۹۶ صفحه
۱۱ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های نسیم خلیلی
کداممان رودخانه کداممان دریا و چند داستان دیگر
کداممان رودخانه کداممان دریا و چند داستان دیگر اینجا ایستگاه آخر است. باید پیاده شوم. بقیه راه را تنها خواهم بود. بی همسفری که بوی تنش را بریز توی دماغم و هیچ نفهمد که درون زخمی من چند گره کور دارد!‌ بقیه راه را تنها خواهم رفت، پرسه‌زنان، لای کوچه‌های خالی عبور و تنهایی!
قاب عکس
قاب عکس
مشاهده تمام رمان های نسیم خلیلی
مجموعه‌ها