گیسا

رمان‌های نشر گیسا تعداد : ۴
نویسنده :‌ ماسوجی ایبوسه
ناشر : گیسا
۴ از ۵
ناشر : گیسا
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ زهرا عبدی
ناشر : گیسا
۳/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ یاشار کمال
ناشر : گیسا
۴/۴ از ۵