شور

خ. شهید بهشتی، خ. شهید صابونچی، خ. هویزه، پ. 144، واحد دوم غربی

88747641 | 88747642