۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
MahsaSH
‫۸ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۰۵
D Sez
‫۸ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۹ تیر ۱۳۹۳، ساعت ۰۵:۵۸
Ali
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۲
Reyhaneh8
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۲۶