۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
MahsaSH
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۰۵
D Sez
‫۷ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۹ تیر ۱۳۹۳، ساعت ۰۵:۵۸
Ali
‫۳ سال قبل، جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۲
Reyhaneh8
‫۳ ماه قبل، چهار شنبه ۷ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۰۱:۲۶