هر کس بخواهد زیاد درباره دوستیها بیندیشد و عمل کند، زندگی توام با هراسی دارد. هراس از جدایی و عدم هماهنگی. در این حال، واکنش انسان، همچون مردمک چشم است که بر اساس میزان نوری که دریافت می‌کند، از مغز فرمان می‌برد. تلاش دوستان برای این همآهنگی، برخلاف همآهنگی مردمک چشم با نورهایی با شدتهای مختلف، ولی همزمان، و واکنشی که نشان می‌دهد، نمی‌تواند بیشتر از ظرفیت شخصیتی هر یک از آنها طول بکشد. در نتیجه شاید بتوان این امر را به فال نیک گرفت که هیچ معاشرتی پیش از اینکه به نقطه انفصال برسد، در صورتی که دلخواه طرفین نباشد، زیاد طول نخواهد کشید.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۰ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۰۸:۴۱
Vahid
‫۸ سال قبل، پنج شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۵۷
Elham
‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۱۶
alikhani97
‫۷ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۴۳