آدم به دنیا آمده که بمیرد. که چی؟ ولگردی و انتظار، انتظار برای یک قطار، انتظار برای یک خدمتکار در هتلی در لاس‌وگاس در یک شب ماه آگوست. انتظار برای موشی که بزند زیر آواز. انتظار برای ماری که بال در بیاورد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
mossi1375
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۰۸
Mehrabad
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۳۱
Parviz
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۳