پسرک با صدای نکره‌اش غرید که "چرا نمی‌توانیم به تماشای دار زدن برویم؟"
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrdad
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۰۰
Mehrdad
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۰۰
Mehrdad
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۰۰
Mehrdad
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۰۰
Mehrdad
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۰۰
Mehrdad
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۰۰
notation69
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۲