۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
bilijacks
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۱۶
notation69
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۰۲
Parviz
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۲