۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
bilijacks
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۲:۴۶
notation69
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۲
Parviz
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۲