مونتاگ گفت: "تو اونجا نبودی، ندیدی. باید یه چیزی تو کتابا باشه- چیزی که حتی نمیتونیم تصورشو بکنیم - که یه زنو تو خونه آتیش گرفته نگه داره، باید یه چیزی باشه. آدم جونشو بالای یه چیز الکی نمی‌ده."
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrdad
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۳
holy.mary
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۲