۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
elhamstrpanahi
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳، ساعت ۱۲:۱۶
Mehrdad
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۲
holy.mary
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۲
docharane
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۲