خیلی‌ها فکر می‌کنند سلامتی بزرگ‌ترین نعمت است، ولی سخت در اشتباهند. وقتی سالم باشی و در تنهایی پرپر بزنی، آنی مرض میگیری، بدترین نحوست‌ها می‌آید سراغت، غم از در و دیوارت می‌بارد، کپک می‌زنی. کاش مریض باشی ولی تنها نباشی. …
می‌دانی تنهایی مثل ته کفش می‌ماند، یکباره گاه می‌کنی میبینی سوراخ شده. یکباره می‌فهمی که یک چیزی دیگر نیست.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۲، ساعت ۰۳:۰۳
Novler
‫۸ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۰۱
bilijacks
‫۸ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۲۲:۱۷
Elham
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۲۴
Moses
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۲۳