اگر آئورا در پی کمک تو باشد، به اتاقت می‌آید. پس به اتاق خود می‌روی، دستنوشته‌های زرد رنگ و یادداشت‌های خود را از یاد می‌بری و تنها به زیبایی آئورایت می‌اندیشی. چندان که بیشتر به او فکر می‌کنی، بیش‌تر از آن خویشش می‌کنی، تنها نه به خاطر زیبایی او و تمنای تو، بلکه نیز از آن رو که می‌خواهی برهانی‌ش، زمینه‌ای اخلاقی برای تمنای خود یافته‌ای و احساس بی‌گناهی و خشنودی از خود داری.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
NARGESGOL
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۵۵
elhamstrpanahi
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳، ساعت ۲۱:۲۰
steppenwolf
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۳۴