اگر آئورا در پی کمک تو باشد، به اتاقت می‌آید. پس به اتاق خود می‌روی، دستنوشته‌های زرد رنگ و یادداشت‌های خود را از یاد می‌بری و تنها به زیبایی آئورایت می‌اندیشی. چندان که بیشتر به او فکر می‌کنی، بیش‌تر از آن خویشش می‌کنی، تنها نه به خاطر زیبایی او و تمنای تو، بلکه نیز از آن رو که می‌خواهی برهانی‌ش، زمینه‌ای اخلاقی برای تمنای خود یافته‌ای و احساس بی‌گناهی و خشنودی از خود داری.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
NARGESGOL
‫۱۰ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۰۱:۲۵
elhamstrpanahi
‫۹ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳، ساعت ۰۹:۵۰
steppenwolf
‫۸ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۰۴