ساعت سه. ساعت سه برای هرکاری که آدم می‌خواهد بکند همیشه یا خیلی دیر است یا خیلی زود. لحظه‌ای غریب در بعد ازظهر.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۵۴
MahsaSH
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۳۰
Great20
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۴۲
tavani
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۶:۰۷
zahralabbafan
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۴۶
HamedPa
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۵۳
Faeze
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۵۵
femiim
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۲۵