ساعت سه. ساعت سه برای هرکاری که آدم می‌خواهد بکند همیشه یا خیلی دیر است یا خیلی زود. لحظه‌ای غریب در بعد ازظهر.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۵۴
MahsaSH
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۳۰
Great20
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۴۲
tavani
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۶:۰۷
zahralabbafan
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۴۶
HamedPa
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۵۳
Faeze
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۵۵
femiim
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۲۵