ساعت سه. ساعت سه برای هرکاری که آدم می‌خواهد بکند همیشه یا خیلی دیر است یا خیلی زود. لحظه‌ای غریب در بعد ازظهر.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۰ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۲۴
MahsaSH
‫۱۰ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۰۰
Great20
‫۸ سال و ۱۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳، ساعت ۰۹:۱۲
tavani
‫۸ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۹ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۳۷
zahralabbafan
‫۸ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۱۶
HamedPa
‫۷ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۲۳
Faeze
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۲۵
femiim
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۵۵