ساعت سه. ساعت سه برای هرکاری که آدم می‌خواهد بکند همیشه یا خیلی دیر است یا خیلی زود. لحظه‌ای غریب در بعد ازظهر.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۲۴
MahsaSH
‫۸ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۰۰
Great20
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳، ساعت ۰۹:۱۲
tavani
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۹ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۳۷
zahralabbafan
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۱۶
HamedPa
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۲۳
Faeze
‫۶ سال قبل، سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۲۵
femiim
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۵۵