ساعت سه. ساعت سه برای هرکاری که آدم می‌خواهد بکند همیشه یا خیلی دیر است یا خیلی زود. لحظه‌ای غریب در بعد ازظهر.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۲۴
MahsaSH
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۰۰
Great20
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳، ساعت ۰۹:۱۲
tavani
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۹ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۳۷
zahralabbafan
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۱۶
HamedPa
‫۵ سال قبل، دو شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۲۳
Faeze
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۲۵
femiim
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۵۵