ساعت سه. ساعت سه برای هرکاری که آدم می‌خواهد بکند همیشه یا خیلی دیر است یا خیلی زود. لحظه‌ای غریب در بعد ازظهر.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۲۴
MahsaSH
‫۸ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۰۰
Great20
‫۷ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳، ساعت ۰۹:۱۲
tavani
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۹ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۳۷
zahralabbafan
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۱۶
HamedPa
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۲۳
Faeze
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۲۵
femiim
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۵۵