"خندید و دستش را دور تنم حلقه کرد، اما همان‌طور آرام کنار هم نشستیم. بعد گفت: همیشه به یه رودخونه فکر می‌کنم که جریان آبش واقعا سریعه. و دو نفر که توی آب سعی دارن همدیگه رو بچسبن، همدیگه رو سفت بگیرن، اما عاقبت می‌بُرن. آب خیلی شدیده. باید تن به آب بدن و از هم جدا بشن. به نظرم وضعیت ما هم همینه…"
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال قبل، شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۲، ساعت ۲۰:۱۵
Hamid.Koodari
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۱ دی ۱۳۹۲، ساعت ۲۲:۱۸
saeid51
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۹