منظورم این بود که برای این که دو نفر برای هم خوب باشند، هر کدام باید ابتدا برای خود خوب باشد. تا موقعی که متوجه تنهایی خود نشویم، از دیگری به عنوان سپری در مقابل تنهایی استفاده می‌کنیم. فقط کسی که بتواند مثل عقاب شجاعانه زندگی کند، قادر است به دیگری عشق پیشکش کند؛ فقط او توانایی دارد که آرزوی یک وجود متعالی را برای دیگری داشته باشد. بنابراین یک زناشویی که انسان نتواند از آن صرف نظر کند، محکوم به شکست است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Banafsheh
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۶:۵۷
Ali
‫۷ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲ تیر ۱۳۹۳، ساعت ۱۰:۱۸