۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Banafsheh
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۶:۵۸
Ali
‫۷ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲ تیر ۱۳۹۳، ساعت ۱۰:۱۸
elhamstrpanahi
‫۷ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳، ساعت ۱۱:۲۱