زن و مرد که به یکدیگر علاقه مند می‌شوند اشغالگری هم شروع می‌شود. همه اش در پی تصرف همند و به آزادی هم لطمه می‌زنند. مالکیت شروع می‌شود و آرام آرام خصوصیات یک مالک را هم پیدا می‌کنند. می‌شوند بپای هم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
madam.zapileh
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۱۱:۴۳
zahralabbafan
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۵۶