زن و مرد که به یکدیگر علاقه مند می‌شوند اشغالگری هم شروع می‌شود. همه اش در پی تصرف همند و به آزادی هم لطمه می‌زنند. مالکیت شروع می‌شود و آرام آرام خصوصیات یک مالک را هم پیدا می‌کنند. می‌شوند بپای هم.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
madam.zapileh
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۳:۱۳
zahralabbafan
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۲۶