برای ساختنِ یک جهانِ جعلی، که در آن هیچ چیز، همان چیزی نباشد که باید، گروهانی از آدم ها، سر سختانه تلاش کرده اند؛ و ایشان، به احترامِ همین تلاشِ جان فرسای غول آسایِ کمر شکن، دمی به صداقت باز نخواهند گشت؛ دمی.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۸ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۳۹