هرگاه شاعری را یافتی که میگفت: "در زندگی خود دوبار عاشق شده ام."
بدان که هرگز عاشق نشده است. او چیز دیگری را با عشق اشتباه گرفته است؛
چیزی که میتواند ده هزار بار هم تکرار شود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۹ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۳۹