در آن حال که به دنبال پاسخی برای آن پرسش می‌گشتم، درست همان حسّ و حال انسانی را داشتم که از جنگلی ره گم کرده است و با دیدن هر نوری از درختی بالا می‌رود و از آن جا به جنگل بی انتها می‌نگرد، ولی هیچ خانه ای را نمی‌یابد و در می‌یابد که از این جنگل هیچ گریزگاهی نیست. بعد به میان درختان انبوه و تاریک گام می‌نهد، اما در آن نیز هیچ نشانی از سرپناهی برای خود نمی‌یابد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال قبل، چهار شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳، ساعت ۲۲:۰۵
Parviz
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۱۵